Gwybodaeth i ganolfannau

YNGLŶN Â’R CWMNI
Mae cwmni Theatr Ddawns Harnisch-Lacey yn cynhyrchu theatr ddawns wreiddiol o ansawdd uchel, gan integreiddio a chyfuno dawnsio traws-genre, cerddoriaeth, theatr a ffilm, a herio syniadau cyfredol am y llwyfan a’r gofod perfformio. Mae gwaith HLDT yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd roi ar waith eu profiadau eu hunain o ddawns.

GOFYNION TECHNEGOL
Ar gyfer SPIN:
Llwyfan 8m x 9m (maint minimwm)

SIOE AR GAEL I’W HARCHEBU YN AWR
SPIN. Cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth.

DATBLYGU CYNULLEIDFAOEDD
Mae HLDT yn cynnig rhaglen addysg ac allgymorth amrywiol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â pherfformiadau cyfredol a pherfformiadau blaenorol a themâu y cynyrchiadau hyn. Mae gweithdai’r cwmni wedi’u bwriadu i roi cyfle i gyfranogwyr ddysgu sgiliau newydd, i fod yn greadigol ac i ddatblygu eu sgiliau coreograffig eu hunain, yn ogystal ag i weithio gyda dawnswyr y cwmni. Mae’r gweithdai yn tynnu ar ddylanwadau Cyfoes a Breakdance.

Mae’r cwmni’n gallu cynnig gweithdai i bobl o bob oed – o blant oed ysgol gynradd i’r rheiny dros eu 70 oed – yn ogystal â gweithio gydag artistiaid proffesiynol, sefydliadau addysgol, sefydliadau cymunedol a grwpiau lleol.