Ynglŷn â

Mae cwmni Theatr Ddawns Harnisch-Lacey yn cynhyrchu theatr ddawns wreiddiol o ansawdd uchel, gan integreiddio a chyfuno dawnsio traws-genre, cerddoriaeth, theatr a ffilm, a herio syniadau cyfredol am y llwyfan a’r gofod perfformio. Mae gwaith HLDT yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd roi ar waith eu profiadau eu hunain o ddawns.

Mae gan y cwmni raglen addysg ac allgymorth gynhwysfawr. Mae’r holl waith Addysg yn cael ei deilwra at anghenion penodol cyfranogwyr.

Mae’r Cyfarwyddwr Artistig, Sandra Harnisch-Lacey, yn goreograffydd ac yn ddawnsiwr sy’n byw ac yn gweithio yn y DG. Fe’i ganwyd yn yr Almaen.

Derbyniodd Sandra Wobr Sylvia Bodmer yng Nghanolfan Laban ym 1997 ac fe’i henwebwyd hefyd ar gyfer Gwobr Ffresh yn 2004. Derbyniodd Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2012. Bu Sandra’n Gyfarwyddwr Artistig rhaglen ddawns Canolfan Gelfyddydau The Gate, yng Nghaerdydd, ac yn ddarlithydd gwadd ar gyrsiau gradd dawns ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae ei gwaith wedi teithio’n helaeth ledled Cymru, Lloegr, yr Almaen, Ffrainc, Awstria, Slofenia, Lwcsembwrg, a Chanada. Enillodd ei ffilm fer, ‘The Sublime’, a grëwyd ar gyfer y dôm dawns, Wobr am Arloesi mewn Gŵyl Ffilm Ryngwladol yn yr Unol Daleithiau. Yn ddiweddar cafodd ei chomisiynu i gyfarwyddo a chreu coreograffi ar gyfer y fersiwn lwyfan o gartŵn poblogaidd Channel 5, Igam Ogam.